Komornik Legionowo

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Legionowie
Magdalena Kalicka-Rutkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
- Informacje o Kancelarii

Komornik Sądowy Magdalena Kalicka-Rutkowska – absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2016r. uzyskała wynik pozytywny z egzaminu komorniczego oraz w 2018r. wynik pozytywny z egzaminu adwokackiego.

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie w maju 2022r.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych i czynnościach nieegzekucyjnych, w tym w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości, spraw alimentacyjnych, gospodarczych, zabezpieczeń i innych spraw z sektora finansowego. Kancelaria szczególny nacisk kładzie na czynności terenowe. Postępowania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Magdalena Kalicka-Rutkowska

Kancelaria Komornicza nr VII w Legionowie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 lok. B

05-120 Legionowo

NIP: 536 196 21 19

Kontakt z kancelarią

Tel. (22) 897 58 56

Tel. 780 532 264

e-mail: legionowo.kalicka-rutkowska@komornik.pl

ePuap: /KS_Kalicka/domyslna

ID EPU 3212

Godziny pracy

Pon. - Pt. 08:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów w kancelarii komornika odbywać się będą po wcześniejszej rejestracji oraz rezerwacji terminu przez podanie numeru sprawy, imienia i nazwiska oraz numeru pesel.

W celu umówienia spotkania proszę kontaktować się drogą telefoniczną pod numerami telefonów
(22) 897 58 56
780 532 264
oraz poprzez e-mail: legionowo.kalicka-rutkowska@komornik.pl

Przyjęcia interesantów:

Środy 09:00 - 15:00

Rachunek bankowy

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
29 16001462 1805 4378 7000 000

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko (ew. nazwę firmy).

Systemy informatyczne

System Cepik

CEPIK to system, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP).

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Wysyłanie wniosków o udostępnienie danych o dłużniku oraz odbieranie odpowiedzi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

System EPU

Dzięki aplikacji EPU wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu e-sądu. Więcej informacji na: www.e-sad.gov.pl

System Ognivo

Zapytania o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO umożliwiają elektroniczną komunikację komornika sądowego z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

System CEiDG

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce

System EKW

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste to system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste umożliwiający korzystanie z możliwości udostępnianych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych